EKG

Pracownia EKG czynna codziennie w godzinach pracy poradni.

EKG spoczynkowe 
Badanie wykonywane jest bezpłatnie dla pacjentów naszej poradni na zlecenie lekarza. Istnieje możliwość odpłatnego wykonania EKG na życzenie pacjenta, jak również na zlecenie lekarzy innych poradni. 

Holter EKG
Badanie to polega na całodobowym monitorowaniu EKG w trakcie normalnej aktywności pacjenta. Wielogodzinna analiza zapisu EKG zwiększa szansę wykrycia zaburzeń czynności elektrycznej serca. Służy także do oceny pracy rozrusznika serca.  Dysponujemy aparatem 12 -kanałowym. Rejestratory 12 – kanałowe są obecnie obowiązującym standardem. Uzyskujemy dzięki nim zasadniczo więcej informacji w porównaniu do rejestratorów 3 kanałowych. 

Przygotowanie do badania: 
  • Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu tak by możliwe było umieszczenie elektrod oraz przypięcie małego urządzenie rejestrującego.
  • Przed założeniem elektrod skóra zostanie odtłuszczona oraz jeśli to konieczne zostanie usunięte owłosienie z klatki piersiowej.
  • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
  • Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć lekarzowi informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).
 
Podczas badania 
Należy prowadzić dzienniczek i zapisywać w nim występujące w czasie rejestracji dolegliwości z zaznaczeniem godziny ich wystapienia. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze.
Po upływie doby rejestrator należy zwrócić .
 
Przeciwskazania:  Brak
 
Badania wykonujemy odpłatnie. 
 
Cena badania
Holter EKG 100 zł
Holter ciśnienia 80 zł