Opieka Koordynowana

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla pacjenta

Od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Poradnia NZOZ Kopernik, zawarła umowę w czterech ścieżkach opieki koordynowanej.
 • diabetologiczna: cukrzyca i stan przedcukrzycowy;  ( dr. Wanda Lutogniewska)
 • pulmonologiczna: POCHP, astma;  ( dr. Danuta Patryn) 
 • kardiologiczna: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków;   (dr n.med Wojciech Bluszcz)
 • nefrologiczna: przewlekła choroba nerek  (lek. Kamila Gębala-Prajsnar)
 • dietetyk  (mgr. Anna Sawicka, mgr. Marta Włodarek- Wróbel)
 • koordynator ( Justyna Gawenda, Sandra Jaroniewska)

Jakie są główne cele opieki koordynowanej?

 • usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
 • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu;
 • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
 • zindywidualizowane planowanie leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
 • nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
 • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
 • poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów.

Badania diagnostyczne dostępne dla lekarza POZ finansowane z budżetu powierzonego:

w ramach ścieżki kardiologicznej
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG 24, 48, 72h
 • Holter RR
 • USG Doppler tt. szyjnych i naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • BNP, NT-proBNP
 • albuminuria
 • UACR
w ramach ścieżki diabetologicznej
 • albuminuria
 • UACR
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
w ramach ścieżki pulmonologicznej
 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową
w ramach ścieżki nefrologicznej
 • UACR

Konsultacje specjalistyczne i dietetyczne

Aby realizować wybraną ścieżkę opieki koordynowanej placówka POZ musi zapewnić możliwość konsultacji ze specjalistą danej dziedziny. Taka konsultacja może odbywać się w dwóch formułach: wizyta stacjonarna, czyli bezpośredni kontakt pacjenta ze specjalistą lub konsultacja w formie zdalnej pomiędzy lekarzem POZ a lekarzem specjalistą. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do konsultacji dietetycznych.

Wizyta kompleksowa i Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Lekarz POZ obejmujący opieką chorego w ramach opieki koordynowanej obowiązany jest do przeprowadzenia corocznej wizyty kompleksowej, będącej podstawą do oceny obecnego stanu pacjenta oraz opracowania Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. IPOM stanowi dla pacjenta opracowane wytyczne w zakresie postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego, a także zaplanowanych badań, konsultacji i porad edukacyjnych.

Rola koordynatora:

Osobą sprawującą opiekę nad całym procesem diagnostyczno-teraputycznym pacjenta jest koordynator. Jego praca powinna przede wszystkim obejmować: 

 • promowanie profilaktyki poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do badań,
 • umawianie wizyt pacjenta i planowanie konsultacji specjalistycznych, 
 • ustalanie terminu wykonywania badań dodatkowych, a także potwierdzanie badań i przypominanie o nich 
 • oraz informowanie o innych założeniach Indywidualnego Planu Opieki Medycznej wraz z monitorowaniem jego realizacji.