Rejestracja wizyt domowych

REJESTRACJA WIZYT DOMOWYCH

Wizyty domowe realizowane są w przypadkach uzasadnionych medycznie i w terminach uzgodnionych z lekarzem leczącym - telefonicznie lub osobiście przez
rodzinę pacjenta od 08:00 do 10:00 dnia poprzedniego

O wskazaniach do wizyty domowej decyduje tylko i wyłącznie lekarz.