Poradnia ogólna

Poradnia Lekarza Rodzinnego świadczy usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).


Mamy podpisany Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W poradni Ogólnej prowadzona jest opieka zdrowotna nad osobami dorosłymi poprzez wykwalifikowana kadrę lekarzy, pielegniarek.

Rodzaj świadczonych usług:
  • badanie i porada lekarska
  • diagnostyka i leczenia schorzeń
  • orzeczenie i opiniowanie o stanie zdrowia
  • profilaktyka chorób układu krążenia,
  • szczepienia profilaktyczne,
  • zadania pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
  • edukacja zdrowotna
  • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub/i diagnostyki obrazowej