Gabinet zabiegowy

Poradnia dysponuje dwoma gabinetami zabiegowymi: dla dorosłych i osobny dla dzieci.
Gabinet zabiegowy dla dorosłych jest czynny w dni powszednie w godzinach pracy przychodni od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Wykonujemy tutaj zabiegi zalecane przez lekarzy pozostające w zakresie zadań i kompetencji lekarza POZ.
W gabinecie zabiegowym oferujemy Państwu następujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne:
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • pomiar ciężaru ciała i wzrostu
  • badanie EKG
  • zakładanie i zdejmowanie holterów EKG i ciśnienia
  • iniekcje
  • szczepienia profilaktyczne i zalecane dla dorosłych
  • zakładanie / wymiana cewnika moczowego 
  • wykonywanie zabiegów inhalacyjnych
  • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych