Poradnia dziecięca

Wejście od pawilonu FRESH MARKET

Poradnia Lekarza Rodzinnego świadczy usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).


Mamy podpisany Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W poradni dla dzieci prowadzona jest opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą poprzez wykwalifikowana kadrę lekarzy, pielegniarek i położnych.
 
Rodzaj świadczonych usług:
  • badanie i porada lekarska
  • diagnostyka i leczenia schorzeń
  • orzeczenie i opiniowanie o stanie zdrowia
  • porady patronażowe,
  • badania bilansowe,
  • szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane),
  • zadania położnej środowiskowo – rodzinnej
  • zadania pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
  • edukacja zdrowotna
  • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub/i diagnostyki obrazowej