Medycyna pracy

Usługi świadczone w Poradni Medycyny Pracy realizowane są odpłatnie.

lek. Ewa Kowalska
specjalista medycyny pracy

Przyjmuje: 
wtorek, środa, piątek 8:00 - 9:00
 
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 80 zł
Badania profilaktyczne + sanitarno-epidemiologiczne + wpis do ksążeczki 100 zł
Aktualizacja Pracowniczej Książeczki Zdrowia 40 zł
Badania kierowców wszystkich kategorii  200 zł
Badania osób zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z kierowaniem pojazdami  120 zł
Badania profilaktyczne na stanowisku kierowcy + wpis do książeczki 130 zł
Badania profilaktyczne na stanowisku kierowcy + Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 150 zł
Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)  80 zł
Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) + wpis do książeczki 90 zł
Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) + Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 90 zł
Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne 70 zł
Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne + wpis do książeczki 90 zł