Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych

POBIERANIE MATERIAŁU 
Wtorek - Środa (dorośli)  7:30 –  9:00 
Piątek (dzieci starsze) 7:30 –  9:00
  ORAZ:
Laboratorium FRYDA
ul. Curie- Skłodowskiej 10 
24h/7 (dla dzieci wtorek, czwartek 7:30-10:00)
Laboratorium NZDL Centralne Laboratorium Analityczne
ul. Piastowska 11

07:00 - 10:00

W przypadku niektórych specjalistycznych badań, w których metodyka wykonania wymaga szczególnych warunków, Pacjenci uprzedzani są o wydłużeniu czasu oczekiwania na wynik.